Lumekoristustööd

Meie põhjamaises kliimas on eriti oluline hoolitseda oma katuse eest talveperioodil. Sellepärast teostamegi lisaks katuse ehitusele ja hooldamisele ka lumekoristustöid ning kõrvaldame teie katuselt jää ja jääpurikad.

Hooletu lumekoristustööga võivad lisaks õnnetustele kaasneda katusekattematerjali kahjustused, mis omakorda võivad lume sulamisel põhjustada lekkekahjustusi. Meie järgime lumekoristustöödel rangelt turvalisusnõudeid ning hoiame teie katust! Tööd teostatakse töötajaid ja jalakäijaid ohustamata.

Oleme oma töös hoolikad ning kasutame õigeid töövõtteid.

Lumekoristustööde hind on 26€/h töötaja kohta, millele lisanduvad vajadusel lume teisaldamisega seonduvad kulud.